LGI Right Share Egilbity Check

कृपया तपाइँकाे शेयर हाेल्डर नम्बर वा  डिम्याट नम्बर राखी SEARCH गर्नुहाेला